02/ 963 28 80 office@tt-engineering.eu

Проекти

Складова база с шивашки цех и административно – битова част

ПРОЕКТИРАНЕ И СМР

Складова база с шивашки цех и административно- битова част първи етап (Ia-Iб) поз.имот с идентификатор 68134.1502.1151 УПИ IX-1151,кв.19 , м.НПЗ Искър-Север,гр.София

РЗП – 4502 кв.м.

Галерия