УСЛУГИ

Проектиране

Предпроектни проучвания и цялостно проектиране на обществени, промишлени сгради и комплекси, пречиствателни станции и др.

Строителство

Строителство на административни и промишлени сгради, инфраструктурно строителство, строителство на пътища, строителство на водопроводи.

Градоустройство

Подробни устройствени планове, планиране на градската среда планиране на ландшафта и др.

Геодезия

Геодезически услуги по трасиране на сгради и имоти, тахиметрични снимки, комбинирани планове (кадастър и регулация) и др.