02/ 963 28 80 office@tt-engineering.eu

МИСИЯ И ПРИНЦИПИ

Нашата мисия

 • Да изградим взаимно доверие, основаващо се на професионализъм, опит и контрол на всеки етап от инвестиционната дейност.
 • Да доведем строително – инвестиционните проекти до успешно завършване, като предложим комплексна услуга на нашите клиенти.
 • Да намалим инвестиционните разходи като запазим заложените качествени показатели.
 • Да постигнем оптимизация на дейността и изпълним пълния обем на инвестиционните намерения в договорения срок.

Нашите принципи

 • Ние гарантираме строго спазване на технологичните стандарти, етични и морални норми в бизнес отношенията при всички нива на комуникация.
 • Прозрачност на целия инвестиционен процес.
 • Ние прилагаме гъвкавост при решаване на проблемите, вземаме точни и професионални решения в критични моменти.
 • Ние работим с качество без компромиси, насърчаваме нетрадиционен и иновативен проектантски подход, но винаги в защита интересите на инвеститора.
 • Точност при изпълнение – ние изграждаме цялостно решение и достигаме до очакван ефект с планирани средства.

Нашия опит за 5 години – 200 000 кв.м. РЗП

 • Жилищни сгради с подземни гаражи – Блок 1 и Блок 2 – ул.“Солун“кв.“Красно село“гр.София. Проектиран от фирмата.
 • Хотел – бул.“Г.Ганчев“ №1 гр. Сливен. Проектиран от фирмата.
 • “Автокомплекс с открит паркинг 5 дка“ с. Равда. Проектиран от фирмата.
 • МОЛ “CCS“ – бул.“Арсеналски“№2, гр. София РЗП 43830 кв.м. построен и приет за експлоатация за 16 м. /шестнадесет месеца/ – управление на проекта.
 • Шоурум “Maserati“ към Сити Център София
 • Автосервизи “Bulvaria“ и “Maserati“. Проектирано от фирмата – управление на проекта.
 • Жил. Сграда с офиси в “Кр.село“ гр.София – РЗП 2200 кв.м. Проектиран от фирмата.
 • Хотелски комплекс в к.к. Сл.бряг – РЗП 11 166 кв.м. Проектирано от фирмата – управление на проекта.
 • Офис сграда, шоуруми, сервиз и подземен гараж на “Авто юнион“АД – РЗП 26 716 кв.м. Проектирано от фирмата – управление на проекта.
 • Шоурум, автосервиз, офис сграда и трафопост на “Индустриалкомерс“ ЕООД – РЗП 53 000 кв.м. – управление на проекта.
 • “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР-БИЗНЕС СГРАДА“ – РЗП 48 000 кв.м. на “МНИ“ООД – управление на проекта.