ЗА НАС

„Т и Т Инженеринг“ ООД е основана през 2002 г. и специализира в областта на прожект мениджмънта и цялостното управление на инвестиционния проект. Ние разполагаме с екип от квалифицирани специалисти и опит да осъществим:

  • Ефективно управление и контрол на инвестиционния процес;
  • Подпомагане на инвеститора за да формира ясни идеи и цели – основа за постигане на качествен продукт при оптимални разходи;
  • Финансово планиране и контрол на бюджета и избор на правилни технологични решения за достигане на резултат с планиран ефект;
  • Гарантирано качество и планиране на строително – монтажните работи;
  • Реализация на инвестиционния проект в срокове, определени между страните;

Нашата структура

  • Отдел проектиране – дванадесет души;
  • Отдел подготовка и управление и контрол на строителството – дванадесет души;
  • Отдел планиране и маркетинг – пет души;