ЗА НАС

„Т и Т Инженеринг“ ООД е основана през 2002 г. и специализира в областта на прожект мениджмънта и цялостното управление на инвестиционния проект. Ние разполагаме с екип от квалифицирани специалисти и опит да осъществим:

  • Ефективно управление и контрол на инвестиционния процес;
  • Подпомагане на инвеститора за да формира ясни идеи и цели – основа за постигане на качествен продукт при оптимални разходи;
  • Финансово планиране и контрол на бюджета и избор на правилни технологични решения за достигане на резултат с планиран ефект;
  • Гарантирано качество и планиране на строително – монтажните работи;
  • Реализация на инвестиционния проект в срокове, определени между страните;

Нашата структура

  • Отдел проектиране – дванадесет души;
  • Отдел подготовка и управление и контрол на строителството – дванадесет души;
  • Отдел планиране и маркетинг – пет души;

„Т и Т Инженеринг“ ООД сключи договор за изпълнение на Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

„Т и Т Инженеринг“ ООД стартира изпълнение на Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проектът е със срок на изпълнение 3 месеца. Одобреното финансиране е в размер на 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лева европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

При изпълнението на проектът ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

–––––––––––-––––––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg–––––––––––––––––– ––––––––––––––––––

Проект “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.